avatar

İnternet'in Tarihi
İnternet'in ilk günlerinden bugüne

06/05/2016
Horus Medya

İnternet'in tarihi, bilgisayarların gelişimi ile 1950’ ler de başlar. İnternet ağlarının ilk tasarımları ABD, 

İngiltere ve Fransa'da bulunan bazı laboratuarlar da gerçekleşmiştir.

 

İlk ağ olan Arpanet, 1960'ların başında İnternet Protokolü (IP) çalışmalarını yaparken ABD Savunma

Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. ARPANET üzerinden ilk mesaj, Los Angeles'taki Kaliforniya 

Üniversitesi (UCLA)'da ki Profesör Leonard Kleinrock' un laboratuarın dan, Stanford Araştırma 

Enstitüsün'de bulunan bir bilgisayara gönderildi.

 

1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında birçok haberleşme protokolü kullanılarak ARPANET, 

NPL network, Cyclades, Merit Network, Tymnet ve Telenet gibi paket-anahtarlamalı ağlar 

geliştirildi. Donald Davies, İngiltere Ulusal Fizik Laboratuarı'nda dünyada kendi sınıfında bir ilk olan 

paket-anahtarlamalı bir ağ kurarak, paket anahtarlamalı ağ teorisini pratiğe dönüştüren ilk kişi 

oldu. Bu çalışma İngiltere'de kendisinden sonraki 20 yıl boyunca yapılacak çalışmalar için bir mihenk 

taşı oldu.

 

Bununla birlikte farklı ağların daha büyük bir ağa bağlanmasını mümkün kılan ARPANET, internet

konusunda gerçekleşecek gelişmelerin önünü açtı. 1981 yılında Computer Science Network 

(CSNET)'in Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından desteklenmesiyle ARPANET'e erişim genişletildi. 

1982'de TCP/IP, Arpanet' teki standart ağ protokolü olarak tanıtıldı. 1980'lerin başında NSF 

tarafından çeşitli üniversitelerde bilgisayar merkezlerinin kurulması desteklendi ve 1986 yılında 

NSFNET projesi ile bu merkezler birbirine bağlandı. Ticari internet servis sağlayıcıları bu sürecin 

ardından 1980'lerin sonlarında ortaya çıkmaya başladılar.

 

Bununla birlikte farklı ağların daha büyük bir ağa bağlanmasını mümkün kılan ARPANET, internet

konusunda gerçekleşecek gelişmelerin önünü açtı. 1981 yılında Computer Science Network 

(CSNET)'in Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından desteklenmesiyle ARPANET'e erişim genişletildi. 

1982'de TCP/IP, Arpanet' teki standart ağ protokolü olarak tanıtıldı. 1980'lerin başında NSF 

tarafından çeşitli üniversitelerde bilgisayar merkezlerinin kurulması desteklendi ve 1986 yılında 

NSFNET projesi ile bu merkezler birbirine bağlandı. Ticari internet servis sağlayıcıları bu sürecin 

ardından 1980'lerin sonlarında ortaya çıkmaya başladılar.

 

1980'lerin sonunda İngiltere'den Tim Berners - Lee, World Wide Web üzerine yaptığı

sayesinde zenginleştirilmiş metin belgelerini çalışan bir ağ sistemine dahil etme konusunda ilerleme 

kaydetti. Bu gelişme modern internetin doğuşuna işaret

 

1990'da Arpanet, 1995'te NSFnet miadını doldurdu. Böylece internete veri taşıma amaçlı erişimin 

önündeki engeller de ortadan kalkıyordu. 1990'ların ortalarından itibaren , anlık mesajlaşmalar, e-

posta, VoIP, video görüşmeler ve tartışma forumlarıyla, bloglarıyla, sosyal ağlarıyla ve çevrimiçi 

alışveriş siteleriyle gelen world wide web, kültürümüzde ve toplumumuzda bir devrim yarattı.

 

Kaynak: Wikipedia

Yorumlar Yorum Yap